PRZYSTAŃ U CZEESŁAWAZatoka u Cześka znajduje się w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – w Giżycku.

Położona jest wśród zieleni, z dala od miejskiego hałasu, nad jeziorem Niegocin, tuż przy Kanale Łuczańskim.

Ośrodek Nasz jest miejscem chętnie odwiedzanym przez grupy zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W miesiącach maj , czerwiec, wrzesień przyjmujemy zorganizowane grupy na kilkudniowe wycieczki, natomiast w sezonie letnim tj m-ce lipiec i sierpień gościmy grupy sportowców z różnych regionów Polski.

Mamy nadzieję, że nasza oferta zainteresuje Państwa i pomoże w stworzeniu programu planowanej wycieczki do naszego Ośrodka.
Nadmieniamy, iż istnieje możliwość negocjacji kosztów pobytu danej grupy wycieczkowej.

Przystań U Czesława – ZATOKA U CZEŚKA to idealne miejsce dla prawdziwych żeglarzy

Ta piękna Nowa przystań malowniczo wtopiona w otaczającą zieleń, powstała w 2015 roku .
Żeglarzom szukającym miejsca na postój oddajemy do użytku nowy port z 50 miejscami cumowniczymi i zasilaniem elektrycznym.
Pośredniczymy również w czarterze jachtów.

Prowadzimy szkolenia żeglarskie zapewniając zakwaterowanie i wyżywienie.

NOWOŚĆ!!!
Dla przyszłych adeptów sportów wodnych organizujemy kursy.

  • sternika motorowodnego<l/i>
  • żeglarza jachtowego

Zapraszamy osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane.
Chętnym, za dodatkową opłata, zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. Po zakończeniu kursu, uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymują stosowne patenty uprawniające do korzystania w pełni ze sprzętu wodnego, którego zdany egzamin dotyczył.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze

HOTELU CZESŁAW

  • ul. Św. Brunona 6
  • 11-500 GIŻYCKO
  • tel. +48.87 428 14 08
  • mobile +48.504 781 418
  • lokgizycko@wp.pl

BOSMAN mobile: +48.789 417 908

Regulamin Portu
Uiszczenie opłaty portowej oznacza akceptację Regulaminu Portu.

§ 1
1. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów.
2. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu.
3. Przełożonym Bosmana Portu jest Właściciel obiektu.
4. Polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu.
5. Właściciel Portu jest uprawniony do wydania zakazu wejścia do Portu, jeżeli jacht lub załoga nie spełnia przepisów regulaminu, względnie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem.

§ 2
1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu podlega cennikowi znajdującemu się w Bosmanacie i na niniejszej stronie.
2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści regulaminu przez osoby przebywające w Porcie, Obsługa Portu będzie zwracać się do organów porządkowych z prośbą o interwencję.
3. Zatoka Czesław nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże i straty na jachtach cumujących czasowo oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
4. Zatoka Czesław nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie energii elektrycznej i innych mediów, które spowodowane są siłą wyższą i następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą.
5. Na terenie Portu zabrania się opróżniania zbiorników ściekowych w miejscach innych niż wyznaczone, kąpieli w basenach portowych, używania detergentów do mycia jachtów i samochodów, pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi, niszczenia urządzeń oraz zieleni, pozostawienia dzieci bez opieki, postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej  i etykiety żeglarskiej, wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu, poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h, wchodzenia na jacht bez zgody armatora.

§ 3
1. Każdy jacht w Porcie powinien być wyposażony w gaśnicę odpowiedniej wielkości z ważnym atestem.
2. Zabrania się używania na jachtach w Porcie kuchenek elektrycznych , grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
3. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na jachtach, jak na terenie Portu.
4. Zabrania się korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne itp.) na terenie portu, na pomostach i jachtach w Porcie.
5. Ogniska mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach wyłącznie za zgodą Obsługi Portu.
6. Zabrania się używania wody pitnej do mycia jachtów.

§ 4
1. Opłaty portowe według obowiązującego cennika powinny być dokonane u Bosmana Portu lub ochrony obiektu .
2. Opłata portowa uwzględnia cumowanie z wykorzystaniem boi lub mooringu oraz jednego miejsca postojowego. Zacumowanie w sposób powodujący użycie lub zajęcie więcej niż jednego miejsca postojowego powoduje wzrost opłaty o 200%.

§ 5

1. Osoby przebywające na terenie portu i korzystające z jego infrastruktury, zobowiązane są
do zachowania ciszy nocnej w godzinach 23.00-6.00
§ 6
1. Osoby niestosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu a za wyrządzone szkody poniosą odpowiedzialność materialną.
2. Właściciel Portu ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego jachtu lub osób bez podawania przyczyn takiej decyzji.

1. Telefon do Bosmana: 789 417 908
2. Telefon do biura: Zatoki u Czesława 874281408, 504 781 418

Hotel Czesław, Giżycko